न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

शुल्क

रु १३।– को टिकटलाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

कागजातहरु

 १. सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षबाट फोटो प्रमाणित सहितको अनुसुची सिफारिस ।

२. रित पूर्वकको निवेदन ।

३. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी/ना.प्र.पत्र नम्बर एवं जारी मिति खुलेको प्रमाण ।

४. अन्य जिल्लाहरुबाट ना.प्र. लिई बसाई सराई गरी आएका व्यक्तिको हकमा

 • स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको बसाई सराईको प्रमाणपत्र ,
 • जग्गाधनी पूर्जा र घर निर्माण गर्ने स्वीकृति पत्र,
 • घर/सम्पति कर तिरेको चालु आ.व.को रसिद,
 • घरको नक्सा पास प्रमाणपत्र,
 • पानी, विजुली, टेलिफोन महसुल कार्ड जस्ता घर बासको प्रमाण ।

   

५. पतिको नाम,थर र वतन कायम गरी प्रतिलिपि माग गर्नेको हकमा

 • सम्बन्धित महिलाको सक्कल नागरिकता,
 • विवाहदर्ता,
 • पतिको नागरिकता,
 • पतिको सनाखत ।

(प्रकरण नं. ४ र ५ बमोजिमका निवेदकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख भिडेको व्यहोरा प्राप्त भएपछि मात्र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिइनेछ)

नोट: अभिलेख नष्ट भएकाहरुको हकमा नयाँ प्रक्रियाद्वारा नागिरकता प्रमाण पत्र जारी गरिने ।

 प्रक्रियाहरु

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा

नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी
श्रवण कुमार पाेखरेल
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-08-15 12:28:52

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

Powered By: ProActive Developers