न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

राहदानी शाखा 2075-12-14

२.

राहादानी

 

 

 

 

 

 

२.१

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाण पेश गर्ने ।

- ना.प्र.प. सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
- ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो
 

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

रु. ५,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.२

नावालकको हकमा (५ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षनपुगेको )

 • राहदानी आवेदन फाराम भरी २ प्रति फोटो समेत टाँसी निम्न कागजात पेश गर्नुपर्ने ।
 • नाबालक परिचय पत्र सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
 •  ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

 रु. ५,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.३

राहदानी हर्राई अर्को बनाउनु परेमा

 • फोटो टाँस गरेको राहदानी दरखास्त फाराम २ प्रति
 • राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना प्रति
 •  प्रहरी प्रतिवेदन
 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि प्रमाणित २ प्रति
 • फोटा ४ प्रति

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

 रु.१०,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.४

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो टाँस गरेको
 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि प्रमाणित २ प्रति
 • च्यातिएको, केरमेट भएको वा भिजेको सक्कलै राहदानी
 • च्यातिएको, केरमेट वा भिजेको कारण खुलेको दिवेदन
 • फोटा ४ प्रति

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

रु.१०,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.५

राहदानी संशोधन

 • जन्म मिति, नाम, थर, ठेगाना आदिमा नागरिकता र राहदानीमा जुन विषयमा फरक पर्न गएको छ सो खुलाई सक्कल राहदानी, सहित निवेदन स्वयंले
 • निवेदन दिने।

फोटा ४ प्रति

 

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

द्रुत सेवाको लागि सिफारिस

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाण पेश गर्ने ।
 • - ना.प्र.प. सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
  - ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो
 • द्रुत सेवा सिफारिसको लागि निवेदन
     

हराएको र राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएकोका हकमा लागु हुने छैन । द्रुत सेवाको लागि केन्द्रिय राहदानी विभागमा निवेदक संयम जानुपर्ने छ ।


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-03-04 17:46:05

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

Powered By: ProActive Developers