Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

नवलपरासी जिल्लाका प्र.जि.अ.हरु

क्र.स‍ं.

नाम थर

पद

कार्य अवधि

कैफियत

१.

 सिताशरण प्रसाद सिंह

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 २०२५ - २०२६

 

२.

 प्रेम वहादुर सिंह

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 २०२७ - २०२८

 

३.

 माधवलाल तवेदार

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 २०२९ - २०३०

 

४.

 राम नारायण सिंह

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 २०३० - २०३१

 

५.

 अम्विका भक्त शर्मा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०३१ - २०३३

 

६.

 तारा प्रशाद घिमिरे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०३३।११ - २०३६।०७

 

७.

 शिव प्रसाद शर्मा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०३६।०७।१५ - २०३६।१२।२८

 

८.

 खगेन्द्र प्रसाद पौडेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०३६।१२।२९ - २०३७।०७।२९

 

९.

 श्रीमान श्रेष्ठ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 २०३७।०९।२२ - २०३९।०६।२३

 

१०.

 कृति वहादुर चन्द

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०३९।०७।०६ - २०४०।११।१४

 

११.

 राजकुमारदास कक्षपती

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४०।११।२४ - २०४२।११।१२

 

१२.

 रामचन्द्र उपाध्याय

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४२।११।२२ - २०४३।१०।२४

 

१३‍.

 किसन सिंह थापा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४३।१०।२८ - २०४४।०१।२०

 

१४.

 धरणीधर खतिवडा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४५।०२।०८ - २०४५।१०

 

१५.

 केदार भक्त अमात्य

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४६।०२।१६ - २०४६।०३।११

 

१६.

 बागेश्वर दत्त चौहान

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४६।०३।१२ - २०४७।०२

 

१७.

 रेवतीराज काफ्ले

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४७।०२।१७ - २०४७।०५।०२

 

१८.

 राममणी मुडभरी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४७।०५।१४ - २०४७।११।०१

 

१९.

 मोहन प्रसाद ढकाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४७।११।१२ -२०४८।०७।२३

 

२०.

 नारायण झा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४८।०८।१६ - २०४९।०६।३०

 

२१.

 गंगा वहादुर के.सी.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४९।०७ - २०४९।१०

 

२२.

 विजयराज भट्टराई

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०४९।१० - २०५१।११।०७

 

२३.

 आनन्दराज पोख्रेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०५१।११।१६ - २०५३।०३।१६

 

२४.

 दुर्गा प्रसाद पोख्रेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०५३।०३।१७ - २०५३।१२।२६

 

२५.

 विनोद ज्ञवाली

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०५४।०१।०२ - २०५४।०९।१२

 

२६.

 वालकृष्ण प्रसाई

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०५४।०९१६ - २०५६।०८।१०

 

२७.

 ललित वहादुर थापा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०५६।०८।२० - २०५७।०४।०५

 

२८.

 विष्णुराज कुसुम

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०५७।०४।०६ - २०५८।११।२९

 

२९.

 माधवराज शर्मा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०५८।१२।११ - २०६२।१२।०६

 

३०.

 निरन्जन बराल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०६२।०२।१५ - २०६३।०२।२९

 

३१.

 केशर वहादुर बानिया

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०६३।०२।३० - २०६३।०३।२५

 

३२.

 माधव प्रसाद रेग्मी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०६३।०४।०१ - २०६३।०७।०२

 

३३.

 गोविन्द खनाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०६३।०७।१९ - २०६५।०७।०५

 

३४.

 वालकृष्ण पन्थी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०६५।०७।०७ - २०६७।०३।२२

 

३५.

 हरिराज पन्त

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०६७।०३।२३ - २०६८।०२।३१

 

३६.

 शसिशेखर श्रेष्ठ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०६८।०३।०२ - २०६९।०२।३०

 

३७.

 विरवहादुर राई

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०६९।०३।०४ - २०६९।०५।२८

 

३८

 परशुराम अर्याल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०६९।०६।०१ - २०६९।०९।०३

 

३९.

 वेदप्रकाश लेखक

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०६९।०९।०४ - २०७०।०१।०८

 

४०.

केशवराज घिमिरे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०७०।०१।०९ - २०७१।०२।०१

 

४१.

हरिप्रसाद मैनाली

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०७१।०२।०७ - २०७२।०८।२७

 

४२.

माहादेव पन्थ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०७२।१०।०४ - २०७३।०८।१०

 

४३.

उदयबहादुर रानामगर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०७३।०८।२० - २०७५।०१।१९

 

४४‍.

 देवेन्द्र लामिछाने

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०७५।०१।२०-२०७६।०२।२५

 
४५.  शम्भु प्रसाद मरासिनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी २०७६।०२।२६-२०७६।११।१२  
४६.  बासुदेव दाहाल  प्रमुख जिल्ला अधिकारी  २०७६।१२।०५-२०७७।०२।०७  
४७.  सागरमणी पाठक  प्रमुख जिल्ला अधिकारी २०७७।०२।११-२०७८-०१-०२  
४८.  धर्मेन्द्र कुमार मिश्र  प्रमुख जिल्ला अधिकारी  २०७८-०१-०३-