Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

निवेदनका ढाँचा/नमूना


मिति निवेदनका ढाँचा/नमूना विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-12-14 कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासम्बन्धी पेश गर्ने निवेदनहरु
2075-12-14