Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल


मिति स्वीकृत जिल्ला दररेट विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-04-11 स्वीकृत जिल्ला दररेट २०७८-०७९
1 महिना अगाडी
2077-04-18 स्वीकृत जिल्ला दररेट २०७७-०७८
2077-04-18