Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

कार्यालयले सम्पादित गरेका कार्यहरु

20190802_152631(1).jpg
सरसफाई गर्दै कार्यालयका कर्मचारीहरु
20190802_153017(1).jpg
सरसफाई गर्दै कार्यालयका कर्मचारीहरु
1(2).jpg
डिजिटल सूचना पाटी/नागरिक वडापत्र शुभारम्भ
20190814_130934(2).jpg
आ.व.०७५।०७६ को वार्षिक कार्यक्रम प्रतिवेदन सार्वजनिक