Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

२०७५।१२।२२ र २०७६।०३।०१ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक

20190405_151322(1).jpg
२०७५।१२।२२ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक
तस्वीर: सुनिल
20190405_143317(1).jpg
२०७५।१२।२२ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक
तस्वीर: सुनिल
20190405_151332(1).jpg
२०७५।१२।२२ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक
तस्वीर: सुनिल
20190616_113644(1).jpg
२०७६।०३।०१ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक
20190616_123237(1).jpg
२०७६।०३।०१ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक
20190616_123253(1).jpg
२०७६।०३।०१ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक