Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७५।१२।२२ र २०७६।०३।०१ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक

20190405_151322(1).jpg
२०७५।१२।२२ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक
तस्वीर: सुनिल
20190405_143317(1).jpg
२०७५।१२।२२ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक
तस्वीर: सुनिल
20190405_151332(1).jpg
२०७५।१२।२२ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक
तस्वीर: सुनिल
20190616_113644(1).jpg
२०७६।०३।०१ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक
20190616_123237(1).jpg
२०७६।०३।०१ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक
20190616_123253(1).jpg
२०७६।०३।०१ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक