Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालयले सम्पादित गरेका कार्यहरु

20190802_152631(1).jpg
सरसफाई गर्दै कार्यालयका कर्मचारीहरु
20190802_153017(1).jpg
सरसफाई गर्दै कार्यालयका कर्मचारीहरु
1(2).jpg
डिजिटल सूचना पाटी/नागरिक वडापत्र शुभारम्भ
20190814_130934(2).jpg
आ.व.०७५।०७६ को वार्षिक कार्यक्रम प्रतिवेदन सार्वजनिक